FANDOM


Skieruj się do menu nagród (Rewards). Podświetlaj określone opcje i korzystaj z przedstawionych poniżej kombinacji przycisków w celu odblokowania wybranych przez siebie bonusów.

Baseball shirt – Drake

Wciskaj: Lewo, Prawo, Dół, Góra, Trójkąt, R1, L1, Kwadrat. Uwaga! W tym kodzie trzeba co najmniej raz ukończyć grę.

Making a Cutscene: Time's Up

Wciskaj: L1, Prawo, Kwadrat, Dół, Lewo, Trójkąt, R1, Góra.

Making a Cutscene: Grave Robbing

Wciskaj: Lewo, R2, Prawo, Góra, L2, Trójkąt, Kwadrat, Dół.

Concept Art: Bonus 1

Wciskaj: L2, Prawo, Góra, Kwadrat, Lewo, Trójkąt, R1, Dół.

Concept Art: Bonus 2

Wciskaj: Kwadrat, L1, Prawo, Lewo, Dół, R2, Trójkąt, Góra.